Børnegården Nejs
 

Trivselsvurdering

I Sønderborg kommune bliver alle børn trivsels vurderet 2 gange om året, i februar og september.

Formålet med trivselsvurderingen, er at sikre at der bliver sat ord på og at personalet er opmærksomme, på de til tider vage fornemmelser af et barn der ikke trives og udvikler sig optimalt.

Viser det sig at et barn er i mistrivsel, vil vi tage en snak med forældrene om hvad årsagen kan være.