Børnegården Nejs
 

Sprogvurderinger

I Sønderborg kommune bliver alle børn sprogvurderet 3 gange.
Sprogvurderingen gennemføres på følgende tidspunkter:
  • Når barnet er ca 3 år
  • Inden skolestart
  • I starten af 0. klasse
Sprogvurderingen giver personalet en viden om børns sproglige formåen.

En sprogvurdering styrker ikke i sig selv børns sproglige kompetencer, men personalets efterfølgende indsats styrker deres sproglige resultater.

Sprogvurderingen består af en række opgaver og øvelser som pædagogen laver  med børnene og et spørgeskema udfyldt af forældrene, resultatet af disse viser hvor barnet sprogligt ligger sammenlignet med jævnaldrende.
Ud fra dette vurderes der om der skal ekstra fokus på sproget eller om der skal tilknyttes talepædagog.