Børnegården Nejs
 

Marte Meo

I område Broager/ Gråsten arbejder vi med Marte Meo metoden i børnehaverne, vuggestueafdelingerne og i dagplejen. Vi vil godt udfolde metoden endnu mere, så vi som voksne kan blive endnu bedre i vores samspil, kontakt og kommunikation med børnene, og til det formål har vi en fokusgruppe i området med en repræsentant fra hver afdeling.

Fokusgruppen er den direkte kobling fra det overordnede Marte Meo arbejde i området  -  til det praktiske Marte Meo arbejde i den enkelte afdeling.

 

I børnegården Nejs bruger vi Marte Meo i vores pædagogiske arbejde.

Marte Meo er udviklet i 70´erne af en hollænder der hedder Maria Aarts.

Marte Meo betyder af ”egen kraft” og er en videoanalysemetode til videreudvikling af de kompetencer og den styrke alle mennesker er i besiddelse af.

Metoden bygger på video og det medie, der kan vise og fastholde de initiativer og den kommunikation der lykkes mellem mennesker.

Kort og godt handler det om at fange de øjeblikke hvor tingene lykkes og så gøre endnu mere af det.

I Nejs er vi opmærksomme på metodens fem grundprincipper i vores pædagogiske arbejde:

  • Se, vent og følg initiativer

  • Bekræfte positive initiativer og følelser

  • Benævne egne og barnets initiativer og følelser

  • Turtagning

  • Positiv ledelse.

I Nejs har vi 4 medarbejdere som er uddannet i Marte Meo. 2 har grunduddannelsen og 1 har terapeutuddannelsen.