Børnegården Nejs
 

Sprog

Vi har i Børnehaven stor fokus på sproget. Børnene bliver sprogvurderet når de er ca 3 år gamle og ud fra den kan vi se hvor barnet sprogligt er placeret og enten indstille til talepædagog eller at vi som personale har ekstra fokus på barnet.