Børnegården Nejs
 

Spiloppen

Mål

1. At børnene tilegner sig almen viden gennem procesorienteret læring

2. At gøre børnene skoleparate

3. At børnene får en god og tryg overgang fra børnehave til sfo/skole

Tiltag

1.

- Ture ud af huset

- Styrkelse af de intellektuelle og sproglige færdigheder

- Turtagning

- Forstå og udføre kollektive beskeder

- Lave opgaver

2.

- Håndtere sociale spilleregler

- Tænk vi stedet for mig/jeg

- Konflikthåndtering

- Empati

- Tage hensyn

- Almen dannelse

- Styrke finmotorikken

- Koncentration

- Acceptere hinandens forskellighed

- Selvhjulpne

3.

- Informationsmøde i børnehaven om arbejdet i pilotgruppen

- Informationsmøde omkring skolestart og skoleparathed

- Besøg på Mariegård

- sprogvurdering

- Udarbejdelse af port folio

- Afsluttende forældresamtaler

- Overleveringsmøde