Børnegården Nejs
 

Molevitten

Mål

1. At styrke børnenes venskaber

2. At styrke børnene i at udøve empati

3. At børnene får læring gennem bevidst valgt aktiviteter

Tiltag

1.

- Lytte til hinanden

- Lege på tværs af grupperne

- Skabe plads til leg

- Kreativitet via børnenes initiativer

- Give plads til forskellighed

Derved styrkes de sociale kompetencer

2.

- Guide børnene i at håndtere konflikter

- Give plads til forskellighed

- Lytte til hinanden

- Hjælpe hinanden

- Vise hensyn

3.

- Læringsprocessen er i centrum

- Øve i at modtage kollektive beskeder

- Øve i at koncentrere sig

- Turtagning

- Vidensdeling

Derved styrkes de personlige kompetencer