Børnegården Nejs
 

Troldestuen

Mål

1. At børnene får en god og tryg overgang fra dagpleje til børnehave

2. At børnene får tryghed og omsorg

3. At gøre børnene selvhjulpne

Tiltag

1.

- Kontaktmøde til og besøg af dagpleje

- Velkomstbrev til barnet

- Kontaktmøde med forældre

- Planlægning af opstart

2.

Genkendelighed via rutiner og fast dagsrytme, derved styrkes de sociale kompetencer

- Nærværende og tydelige voksne

- Ser det enkeltes barns behov

- Turtagning

- Hjælpe hinanden

-Give plads til hinanden

- Være gode venner

3.

Tage sig tid til at guide børnene så de opnår personlige kompetencer

- Toiletbesøg

- Af/påklædning

-Spisesituation

- Oprydning