Børnegården Nejs
 

Fakta om os

Vi er en kommunal børnehave beliggende i Broager, med en normering på  52 børn i alderen 2,9 -6 år, fordelt på 3 grupper.

Vores hus er et stort etplans hus fra 1971, omgivet af en dejlig legeplads, og beliggende i et parcelhuskvarter med naturstier og mose lige i nærheden.

I øjeblikket er vi 8 ansatte, fordelt på 1 daglig pædagogisk leder, 4 pædagoger, 2 medhjælpere og en studerende i lønnet praktik.  Herudover er der tilknyttet  støttepædagoger i det omfang, det er bevilget og i perioder er der ansat personer i jobtræning, arbejdsprøvning osv.  

Vi er en af 7 institutioner i Broager/Gråsten  området, der overordnet ledes af en dagtilbudsleder.

Vi har et forældreråd, bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Ledelsen og en personalerepræsentant er faste deltagere i forældremøderne.

Derudover er repræsentanter fra forældrerådet med i en fælles bestyrelse for hele Gråsten/Broager-området.